PRIVACYVERKLARING

1
INLEIDING
12NICETHINGS vindt de bescherming van uw privacy van groot belang. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website.

2 VERZAMELDE GEGEVENS
12NICETHINGS verzamelt bij een bezoek aan de website de volgende gegevens:
– Naam, e-mail adres, afleveradres, ip-adres.

3 GEBRUIK GEGEVENS
Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen. Daarnaast willen we u graag op de hoogte houden door middel van onze nieuwsbrieven.
12NICETHINGS kan uw gegevens ook gebruiken om haar dienstverlening en website verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

4 TOESTEMMING GEBRUIK
Bij het plaatsen van een bestelling op de website van 12NICETHINGS gaat u akkoord met de bepalingen in deze privacyverklaring. U geeft daarmee 12NICETHINGS uitdrukkelijk toestemming de verstrekte gegevens te gebruiken voor de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring beschreven doelen.

5 COOKIES
Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

6 OVERDRACHT ONDERNEMING
Bij de verdere groei en ontwikkeling van 12NICETHINGS, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

7 KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen via uw profielinstellingen. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via support@12nicethings.com

8 WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

9 VRAGEN
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via support@12nicethings.com